خط انتقال آب
افزایش فشار آب در نجف آباد ۳۰ تیر ۱۳۹۹

افزایش فشار آب در نجف آباد

با اجرای 3/12 کیلومتر خط انتقال آب از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان  محل چاه های فلمن، ظرفیت آبرسانی به شهرهای تحت پوشش تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ  تقویت می شود.

قطعی آب در نجف آباد به دلیل شکستگی خط انتقال ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

قطعی آب در نجف آباد به دلیل شکستگی خط انتقال

روابط عمومی آبفای نجف آباد، دقایقی قبل اعلام کرد که به دلیل شکستگی خط لوله ۱۴۰۰ میلیمتر  انتقال آب از شیرخانه قهدریجان به سمت نجف آباد، شبکه توزیع آب نجف آباد امروز دوشنبه 19 خرداد ماه با مشکلاتی مواجه خواهد بود.