خوابگاه های دانشگاه آزاد نجف آباد
اسکان هزار دانشجو در دانشگاه آزاد نجف آباد ۰۳ مرداد ۱۳۹۷

اسکان هزار دانشجو در دانشگاه آزاد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد ظرفیت اسکان دو هزار دانشجو را دارد و سال گذشته نیمی از این ظرفیت با دانشجویانی که بیشتر آن ها از تهران، شیراز و تبریز بودند، تکمیل شد.