خیریه امداد سالمندان
اهدای ۳۰ اکسیژن ساز خیریه سالمندان نجف آباد+فیلم ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

اهدای ۳۰ اکسیژن ساز خیریه سالمندان نجف آباد+فیلم

خیریه امداد سالمندان نجف آباد که 30 دستگاه اکسیژن ساز خود را به صورت رایگان در اختیار بیماران کرونایی قرار داده، پویش خرید 20 دستگاه جدید را با دعوت از تمامی خیرین راه اندازی کرده است.