برچسب: داروهای گیاهی
خروج از نجف آباد و اشتغال زایی در فریدونشهر+ فیلم خروج از نجف آباد و اشتغال زایی در فریدونشهر+ فیلم خروج از نجف آباد و اشتغال زایی در فریدونشهر+ فیلم              155x105
۱۲ مهر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

خروج از نجف آباد و اشتغال زایی در فریدونشهر+ فیلم

خانواده اصلانی بعد از چندین سال مهاجرت به نجف آباد، به زادگاهشان «چقیورت» فریدونشهر برگشته و با فرآوری گیاهان دارویی برای ۲۵نفر اشتغال زایی کرده اند. در کارگاه آن ها که بنیانش را با فروش یک قطعه زمین صد متری گذاشته اند، روزانه ۷۰ نوع گیاه دارویی بسته بندی شده و صد لیتر هم انواع عرقیات گیاهی تولید می شود.