داروهای گیاهی
۱۳ فروردین ۱۳۹۸

گیاه کاسنی

گیاه کاسنی   گیاه کاسنی Description نام علمی کاسنی: Cichorium intybus درصد خلوص بذر کاسنی: ۸۰ درصد درصد قوه نامیه بذر کاسنی: ۹۹ درصد وزن هزاردانه بذر کاسنی: ۲/۲ گرم نام های مترادف کاسنی: C . commune Pall. , Cichorium caeruleum Gilib مشخصات گیاه شناسی کاسنی: کاسنی گیاهی است با ساقه های باریک و طویل که در حالت وحشی ارتفاعش […]

خروج از نجف آباد و اشتغال زایی در فریدونشهر+فیلم ۱۲ مهر ۱۳۹۷

خروج از نجف آباد و اشتغال زایی در فریدونشهر+فیلم

خانواده اصلانی بعد از چندین سال مهاجرت به نجف آباد، به زادگاهشان «چقیورت» فریدونشهر برگشته و با فرآوری گیاهان دارویی برای ۲۵نفر اشتغال زایی کرده اند. در کارگاه آن ها که بنیانش را با فروش یک قطعه زمین صد متری گذاشته اند، روزانه ۷۰ نوع گیاه دارویی بسته بندی شده و صد لیتر هم انواع عرقیات گیاهی تولید می شود.