داروی غیر مجاز
کشف سه هزار داروی دامپزشکی تاریخ گذشته در نجف آباد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

کشف سه هزار داروی دامپزشکی تاریخ گذشته در نجف آباد

این میزان داروی غیر مجاز طی ۱۲۰ بازرسی کارشناسان شبکه دامپزشکی از کارخانه های تولید خوراک دام و طیور، داروخانه ها، مراکز فروش واکسن و عسل فروشی های شهرستان کشف و ضبط شده است.

کشف دو و نیم میلیون داروی غیرمجاز زنبور در نجف آباد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کشف دو و نیم میلیون داروی غیرمجاز زنبور در نجف آباد

کارشناسان شبکه دامپزشکی نجف آباد از یک واحد صنفی 75 قلم انواع دارو و مکمل خارجی غیر مجاز، قاچاق یا تاریخ گذشته را به ارزش دو و نیم میلیون تومان کشف و ضبط کردند.