برچسب: دانشگاه فرهنگیان
بازگشت تربیت بدنی به دانشگاه شهید آیت+ تصاویر یک بازدید بازگشت تربیت بدنی به دانشگاه شهید آیت+ تصاویر یک بازدید                                  7 155x105
۲۳ مرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

بازگشت تربیت بدنی به دانشگاه شهید آیت+ تصاویر یک بازدید

پیش از ظهر دیروز مشاور رییس دانشگاه فرهنگیان کشور با همراهی تعدادی از مدیران استان و شهرستان، از امکانات مختلف دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد بازدید کردند تا بازگشت رشته تربیت بدنی به این مجموعه با سابقه در دستور کار قرار گیرد.