دانش آموزان نیازمند
مشارکت ۲۷میلیونی خیرین نجف آباد در پازل همدلی ۲۶ آبان ۱۳۹۹

مشارکت ۲۷میلیونی خیرین نجف آباد در پازل همدلی

در مرحله اول پویش پازل همدلی، سهم شهرستان 2000 قطعه پازل بود که با کمک خیرین بزرگوار این شهرستان، تعداد 2168 قطعه پازل خریداری شد و در مرحله دوم 500 قطعه پازل سهم شهرستان بود که تا کنون 552 قطعه پازل خریداری شده است.