درختان مثمر
۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر

شهرداری نجف آباد در ادامه کاشت درختان و گیاهان مثمر در فضای سبز شهری، امسال برای دومین سال پیاپی، در بلوار آیت الله آیت نجف آبادی (بلوار دانشگاه)، کشت و کاری متفاوت داشته است.