درخت
دیو سیاه آمریکایی در بیابان های ایران ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

دیو سیاه آمریکایی در بیابان های ایران

درخت کهور امريکايي گونه اي مهاجم در طبيعت است. درختي که خيلي سريع رشد مي کند و حيات ديگر گونه ها را براي ادامه بقاع اش به سختي مي اندازد.