دلیجه
بازگشت دو پرنده شکاری به قمیشلو ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

بازگشت دو پرنده شکاری به قمیشلو

دوستدار محیط زیست دو پرنده دلیجه را پس از تيمار و درمان تحويل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان داد.