دلیل خاموشی های برق
پیش بینی خاموشی های امروز ۳۰ تیر ۱۳۹۷

پیش بینی خاموشی های امروز

مقام معظم رهبری ۱۱ سال قبل، در یک سخنرانی بر این نکته تأکید کردند که اگر ایران به بدگویی برخی عوامل داخلی درباره بی‌خاصیتی صنعت هسته‌ای توجه کند و برق هسته‌ای تولید نکند، مجبور به «گدایی برق» خواهد شد.