یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ | Sunday, 25 September , 2022
نانی که از عذابِ دندان می‌خورند 13 اردیبهشت 1400

نانی که از عذابِ دندان می‌خورند

آن‌قدر نوبت داده بودند که فضای محدود اتاق انتظار کلینیک فرسوده‌شان، جای نشستن نداشت و کرونا همه‌جا می‌دوید. برای یک معاینه ساده دندان کودکان که به زور 2دقیقه طول می‌کشد، 40 هزار تومان می‌گیرند؛ حتی اگر بخواهی فقط یک قیمت تقریبی دستت بیاید و بدانی چقدر باید از شکم زن و بچه‌ات بزنی.