دوره آموزشی
آموزش نماز برای ۱۰هزار دانش آموز نجف آبادی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

آموزش نماز برای ۱۰هزار دانش آموز نجف آبادی

دوره آموزشی مفتاح ویژه معلمان و مدیران مدارس به همراه گفتمان نماز مخصوص دانش آموزان شهرستان نجف آباد، با حضور بیش از ۱۰هزار دانش آموز برگزار شد .