دکتر سید محمود نوریان
تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر ۱۶ شهریور ۱۳۹۹

تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر سید محمود نوریان+تصاویر

تسنیم: صبح امروز پیکر شهید سیدمحمود نوریان از جراحان مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.