دکتر فاطمه نادعلی
فوت چهره علمی نجف آباد+ تصاویر و حاشیه دفن ۰۴ شهریور ۱۳۹۷

فوت چهره علمی نجف آباد+ تصاویر و حاشیه دفن

پیکر مرحوم دکتر فاطمه نادعلی مدیرگروه هماتولوژی و علوم انتقال خون و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دیروز شنبه سوم شهریور در جایی غیر از قطعه فرهیختگان نجف آباد به خاک سپرده شد.