دکتر مرتضی معصومی
از درمان بیماران تا کارآفرینی برای بیکاران در دهق ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

از درمان بیماران تا کارآفرینی برای بیکاران در دهق

پزشک سرشناس که مردم او را عاشقانه دوست دارند در کنار کار و تلاش در صنعت نساجی برای مردم نیز طبابت می‌کند. او از معدود پزشکانی است که مطب ندارد و محل طبابت او دفتر کارخانه یا کارگاه نخ یا خانه و گاهی نیز در خیابان و گذر است.