دکتر مصطفی صالحی
توصیه های طب سنتی برای کرونا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸

توصیه های طب سنتی برای کرونا

دکتر مصطفی صالحی جانباز نجف آبادی فعال در عرصه طب سنتی، توصیه هایی برای شهروندان جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا دارد. صالحی ضمن تاکید بر رعایت اصول بهداشتی، از تقویت سیستم ایمنی بدن به عنوان مهم ترین راهکار طب سنتی جهت مقابله با بیماری هایی مانند کرونا نام می برد.