راهپیمایی خودرویی
راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد+تصاویر و فیلم

پیش از ظهر چهارشنبه 22بهمن 99، هماهنگ با دیگر نقاط کشور راهپیمایی خودرویی و موتوری در نجف آباد نیز برگزار شد. این فیلم توسط یادمان شهدای نجف آباد تهیه شده است.