جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱ | Friday, 12 August , 2022
مصاحبه خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم 18 دی 1400

مصاحبه خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی از نجف‌آباد+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که توسط مرحوم محمود اصفهانی و به احتمال زیاد در بهار سال61 در نجف‌آباد ضبط شده، برخی از اعضای خانواده شهیدان براتعلی و محمدعلی کاظمی، هم‌چون علی کاظمی پدر خانواده، مصاحبه می‌کنند.

صحبت‌های رهبر انقلاب در حضور شهید کاظمی و کادر لشکر۸نجف+فیلم 18 دی 1400
نماهنگ | سردار رو سفید

صحبت‌های رهبر انقلاب در حضور شهید کاظمی و کادر لشکر۸نجف+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان67 و پس از پذیرش قطعنامه598 از سوی ایران و پایان دفاع‌مقدس در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب به عنوان رییس‌جمهور وقت، در جمع کادر فرماندهی لشکر8نجف‌اشرف، به تصویر کشیده شده است. و در ادامه «نماهنگ سردار روسفید»

معرفی نیروهای کاشانی لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم 18 دی 1400

معرفی نیروهای کاشانی لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد، زمستان66 در منطقه‌ای در استان خوزستان ضبط شده، نیروهای گردان علی‌ابن ابیطالب لشکر8نجف‌اشرف که بیشترشان را رزمندگان اهل کاشان و مناطق اطراف آن تشکیل می‌دهند، خودشان را معرفی می‌کنند.

معرفی گردان کاشانی لشکر۸نجف در سال۶۷(بخش سوم)+فیلم 06 دی 1400

معرفی گردان کاشانی لشکر۸نجف در سال۶۷(بخش سوم)+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان67 و پس از پذیرش قطعنامه598 از سوی ایران، در یکی از مناطق جنوبی ایران (به احتمال زیاد در پادگان انبیاء شوشتر)ضبط شده، تعدادی از کادر فرماندهی گردان علی‌ابن‌ابی‌طالب لشکر8نجف‌اشرف، که بیشترشان اهل کاشان هستند، مصاحبه می‌کنند.

معرفی گردان کاشانی لشکر۸نجف در سال۶۷(بخش دوم)+فیلم 05 دی 1400

معرفی گردان کاشانی لشکر۸نجف در سال۶۷(بخش دوم)+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان67 و پس از پذیرش قطعنامه598 از سوی ایران، در یکی از مناطق جنوبی ایران (به احتمال زیاد در پادگان انبیاء شوشتر)ضبط شده، تعدادی از کادر فرماندهی گردان علی‌ابن‌ابی‌طالب لشکر8نجف‌اشرف، که بیشترشان اهل کاشان هستند، مصاحبه می‌کنند.

معرفی گردان کاشانی لشکر۸نجف در سال۶۷(بخش اول)+فیلم 02 دی 1400

معرفی گردان کاشانی لشکر۸نجف در سال۶۷(بخش اول)+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان67 و پس از پذیرش قطعنامه598 از سوی ایران، در یکی از مناطق جنوبی ایران (به احتمال زیاد در پادگان انبیاء شوشتر)ضبط شده، تعدادی از کادر فرماندهی گردان علی‌ابن‌ابی‌طالب لشکر8نجف‌اشرف، که بیشترشان اهل کاشان هستند، مصاحبه می‌کنند.

رزمایش آبی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم 29 آذر 1400

رزمایش آبی لشکر۸نجف در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که در ساحل رودخانه کارون در اهواز و به احتمال زیاد در اواخر پاییز یا اوایل زمستان۶۵ در آستانۀ عملیات کربلای۴ ضبط شده، رزمایش آبی نیروهای لشکر۸نجف‌اشرف، در قالب واحد دریایی به تصویر کشیده شده است.

نیروهای گردان امام‌حسین لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم 22 آذر 1400

نیروهای گردان امام‌حسین لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه دوم پاییز سال66 و در آستانه عملیات والفجر10 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، تعدادی از نیروهای گردان امام‌حسین لشکر8نجف‌اشرف، به معرفی خودشان می‌پردازند.

مصاحبه کادر کاشانی گردان لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم 16 آذر 1400

مصاحبه کادر کاشانی گردان لشکر۸نجف در سال۶۷+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تابستان۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه۵۹۸ از سوی ایران، در یکی از مناطق غربی ایران ضبط شده، تعدادی از کادر فرماندهی گردان علی‌ابن‌ابی‌طالب لشکر۸نجف‌اشرف، که بیشترشان اهل کاشان هستند، مصاحبه می‌کنند.

مصاحبه محسن رضایی در اسفند۶۰+فیلم 13 آذر 1400

مصاحبه محسن رضایی در اسفند۶۰+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند60 در آستانه عملیات فتح‌المبین، در منطقه عمومی غرب رودخانه کرخه ضبط شده، محسن رضایی فرمانده وقت سپاه با مرحوم محمود اصفهانی مصاحبه می‌کند.

مصاحبه حسین صحرایی از کاشان در سال۶۶+فیلم 10 آذر 1400

مصاحبه حسین صحرایی از کاشان در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۶ طی عملیات والفجر۱۰ در نزدیکی سد دربندیخان و شهر حلبچه عراق ضبط شده، حسین صحرایی پاسدار کاشانی واحد مهندسی لشکر۸نجف‌اشرف مصاحبه می‌کند.

نیروهای گردان امام‌حسین لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم 09 آذر 1400

نیروهای گردان امام‌حسین لشکر۸نجف در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که نیمه دوم پاییز سال66 و در آستانه عملیات والفجر10 در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، تعدادی از نیروهای گردان امام‌حسین لشکر8نجف‌اشرف، به معرفی خودشان می‌پردازند.