رسول رجایی
انتخاب نخبه نجف آبادی به عنوان دانشجوی نمونه کشور ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

انتخاب نخبه نجف آبادی به عنوان دانشجوی نمونه کشور

اعضای شورای اسلامی شهر نجف آباد در جلسه اخیر خود از دکتر رسول رجایی دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس تهران که چندی پیش به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شد، تقدیر کردند.