رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان نجف آباد
بازگشت تربیت بدنی به دانشگاه شهید آیت نجف آباد+تصاویر ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

بازگشت تربیت بدنی به دانشگاه شهید آیت نجف آباد+تصاویر

پیش از ظهر دیروز مشاور رییس دانشگاه فرهنگیان کشور با همراهی تعدادی از مدیران استان و شهرستان، از امکانات مختلف دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد بازدید کردند تا بازگشت رشته تربیت بدنی به این مجموعه با سابقه در دستور کار قرار گیرد.