رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان
ناتمام ماندن زمین ساحلی دانشگاه فرهنگیان نجف آباد ۱۲ مهر ۱۳۹۹

ناتمام ماندن زمین ساحلی دانشگاه فرهنگیان نجف آباد

رییس دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد گفت: زمین های فوتبال و والیبال ساحلی این دانشگاه که طی سال های اخیر احداث شده اند، در حال حاضر معطل انتقال ماسه بادی های تخصیص داده شده از شهر جرقویه به این مجموعه هستند.

بی استفاده ماندن ۵ میلیارد امکانات ورزشی در نجف آباد ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

بی استفاده ماندن ۵ میلیارد امکانات ورزشی در نجف آباد

در صورت عدم تخصیص دانشجوی رشته تربیت بدنی به دانشگاه فرهنگیان شهید آیت در سال جاری، نزدیک به پنج میلیارد تومان زیرساخت ها و امکانات ورزشی فراهم شده در این مجموعه بدون استفاده خواهند ماند.