روز خبرنگار در نجف آباد
ما خبرنگاریم، در جدال با ثانیه‌ها ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

ما خبرنگاریم، در جدال با ثانیه‌ها

ما خبرنگاریم. نقطه اتصال رخدادهای اجتماعی و مخاطبانی که تشنه آگاهی هستند؛ مخاطبانی که از دریچه چشمان ما وقایع را دنبال می‌کنند و در انبوه روزانه اخبار غرق می‌شوند، بی‌آنکه بدانند پشت تک تک واژگان یک مطلب، دقایق پر اضطراب نویسندۀ آن پنهان است.

خوب و بد تجلیل از خبرنگاران نجف آباد+ تصویر خاص ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

خوب و بد تجلیل از خبرنگاران نجف آباد+ تصویر خاص

پیش از ظهر دیروز مراسم تجلیل از خبرنگاران نجف آباد چند روز زودتر از هفدهم مرداد به میزبانی خزانه شهرداری برگزار شد. مراسمی با چندین نکته مثبت و یک نقطه ضعف که البته مقصرش یک وزارتخانه بود.