روستای جاجا
معرفی روستای تاریخی جاجا در شهرستان نجف آباد+تصاویر ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

معرفی روستای تاریخی جاجا در شهرستان نجف آباد+تصاویر

بیشتر نجف آبادی ها، روستای جاجا را با «حد ترخص» آن می شناسند و روزهایی که بخواهند روزه خود را به دلیلی باطل کنند، تا این نقطه می روند و می آیند. «ایران آنلاین» در گزارشی به معرفی مختصر این روستا پرداخته است.