روستای گلدره
اردوی جهادی بسیجیان نجف آباد در روستای گلدره+فیلم ۲۷ آبان ۱۳۹۹

اردوی جهادی بسیجیان نجف آباد در روستای گلدره+فیلم

طی هفته های اخیر، بسیجیان نجف آباد طی اردوهای جهادی، راهی روستای گلدره در بخش مهردشت شهرستان شده اند تا در ساخت یا مرمت خانه نیازمندان مشارکت کنند.