ریشه مشکلات کشور
چرا رهبری مشکلات را حل نمی کند؟ ۰۶ مرداد ۱۳۹۷

چرا رهبری مشکلات را حل نمی کند؟

دکتر حسن عباسی در این کلیپ به چرایی عدم ورود مستقیم رهبری در جزئیات مشکلات کشور و نقش سوء مدیریت ها در جهت گیری انتقادها به سمت رهبری می پردازد.