زوج معلول
اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد+تصاویر و فیلم ۱۴ تیر ۱۳۹۷

اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد+تصاویر و فیلم

این زوج معلول نجف آبادی با تولید ماهیانه پانصد زیر انداز وکیف برزنتی برای چهارده نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال کرده اند. 350 معلول از هزار معلول نجف آباد که در سن اشتغال قرار گرفته اند، با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی برای خود شغلی دست و پا کرده اند.