ساخت رستوران در نجف آباد
ساخت رستوران در پارک کوهستان نجف آباد+تصویر ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

ساخت رستوران در پارک کوهستان نجف آباد+تصویر

به دنبال توافقات صورت گرفته با سرمایه گذار بخش خصوصی، مراحل مربوط به ساخت رستوران «راه چوبی» در قسمت انتهایی پارک کوهستان با پیش بینی هزینه یک و نیم میلیارد تومان شروع شده است.