ساخت نجف آباد
ساخت نجف آباد به دستور شیخ بهایی+فیلم ۰۶ تیر ۱۳۹۷

ساخت نجف آباد به دستور شیخ بهایی+فیلم

طراحی نجف آباد به صورت هندسی منظم و شطرنجی شکلی بوده که به عنوان جدید ترین شهر جدید ایران ساخته شده. ساخت چنین شهرهای الگو است.