سارق مسلح
دستگیری سارق مامورنما در نجف آباد ۱۸ آذر ۱۳۹۹

دستگیری سارق مامورنما در نجف آباد

خبرگزاری پلیس: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری سارقی خبر داد که با معرفی خود به عنوان مامور قرائت کنتور، وارد یک منزل مسکونی شده بود.

دستگیری سارق مسلح در نجف آباد+ تصویر محل دستگیری ۲۸ آذر ۱۳۹۸

دستگیری سارق مسلح در نجف آباد+ تصویر محل دستگیری

دیروز چهارشنبه 27 آذر ماه 98، یکی از خیابان های اصلی مرکز نجف آباد شاهد حضور نیروهای انتظامی به منظور دستگیری یک مجرم بود. انعکاس این حضور باعث بروز برخی شایعات در مورد ماهیت این عملیات انتظامی شده ولی منابع موثق اعلام کرده اند که موضوع مربوط به دستگیری سارق مسلحی بوده که در یکی از شهرهای اطراف اقدام به سرقت کرده و بعد از فرار، در نجف آباد مخفی شده بود.

تعقیب و گریز مسلحانه در نجف آباد ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

تعقیب و گریز مسلحانه در نجف آباد

تعقیب و گریز مسلحانه در نجف آباد، پایان کار دزد ناشی بود که ماشین دولتی را از تهران دزدیده بود. هیچ کس حاضر به خرید این ماشین مدل بالا نمی شد.