سازمان فرهنگی شهرداری نجف آباد
ارسال رایگان کتاب و بازی فکری در نجف آباد ۰۷ دی ۱۳۹۹

ارسال رایگان کتاب و بازی فکری در نجف آباد

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد گفت: در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در میان نسل جدید، اجرای طرح «پیک دانایی» در سطح شهر نجف آباد شروع شده است.