سالن اعلام بار مجازی
حل مشکل رانندگان در بستر فضای مجازی+تصاویر ۰۸ مهر ۱۳۹۷

حل مشکل رانندگان در بستر فضای مجازی+تصاویر

در شرایطی که بسیاری از دستگاه های پیر و فرتوت دولتی، عالمانه یا از روی بی تدبیری هر روز باری به دوش رانندگان اضافه می کنند، چند جوان نخبه نجف آبادی با راه اندازی یک شرکت دانش بنیان در صدد کاهش مشکلات این قشر هستند.