سالن تیراندازی شهید حججی
عدم استفاده از استخر سرپوشیده امیر آباد ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

عدم استفاده از استخر سرپوشیده امیر آباد

از افتتاح این استخر که حدود بیست سال پیش کلنگ زنی شده بود، بیش از چهل روز می گذرد ولی هنوز شناگری وارد آن نشده. دلیلش را از رئیس اداره ورزش و جوانان پرسیدیم.