سد معبر
پیشنهادی برای حل معضل سد معبر در نجف آباد ۰۶ مهر ۱۳۹۹

پیشنهادی برای حل معضل سد معبر در نجف آباد

مغازه اش، خالی است ولی بیش از یک سوم پیاده رو را به راحتی اشغال کرده. دارد از فضایی که متعلق به همه است، پول در می آورد.

بستنی فروشی بدون سد معبر در نجف آباد ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

بستنی فروشی بدون سد معبر در نجف آباد

در پیاده روی بلوار طالقانی، از تقاطع امام تا حوالی شهربازی، چیزی که زیاده بستنی فروشی است ولی این وسط برخی شون، ابتکارهای جالبی داشتند.