سرلشکر مصطفی ایزدی
درگذشت پدر سرلشکر مصطفی ایزدی ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

درگذشت پدر سرلشکر مصطفی ایزدی

پدر سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی از چهره های سرشناس شهرستان نجف آباد و کشور که سال ها در جایگاه های ارشد نظامی خدمت کرده، دیشب فوت کرد.