سعادت صفری
انتخاب دهیار جلال آباد به عنوان دهیار موفق استان ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

انتخاب دهیار جلال آباد به عنوان دهیار موفق استان

پایگاه خبری فرمانداری: سعادت صفری دهیار روستای جلال آباد، به عنوان دهیار موفق استان در زمینه توسعه و گسترش فضای سبز تحت کشت درختان بومی انتخاب شد.