برچسب: سقوط در چاه
آتش در مغازه و مرگ در چاه+ تصاویر ۳حادثه
۱۲ تیر ۱۳۹۷
۲ دیدگاه
مرور حوادث

آتش در مغازه و مرگ در چاه+ تصاویر ۳حادثه

طی روزهای اخیر یک مغازه سوپری با اتصالی برق آتش گرفته، مقنی ۶0 ساله در چاه جانش را از دست داد و انفجار گاز، مغازه و مغازه دار را صدمه زد.