سنجاب ایرانی
رهاسازی سنجاب در طبیعت نجف آباد ۱۰ خرداد ۱۳۹۸

رهاسازی سنجاب در طبیعت نجف آباد

صدا و سیما:رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: یک دوستدار محیط زیست سنجابی را که خریداری کرده بود، به اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد تحوبل داد.