سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نجف آباد ۰۹ شهریور ۱۳۹۹

رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نجف آباد

فرمانداری: هم زمان با هفته دولت، طی مراسمی با حضور مسئولان آموزش و پرورش شهرستان و تعداد دیگری از مدیران نجف آباد، از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهرستان رونمایی شد.