سگ های ولگرد
سگ های ولگرد و جیب و جان مردم نجف آباد/ نگهداری از ۱۰۰سگ ۲۱ آذر ۱۳۹۸

سگ های ولگرد و جیب و جان مردم نجف آباد/ نگهداری از ۱۰۰سگ

اخیرا با انتشار فیلمی از محل نگهداری سگ های ولگرد در حاشیه سایت دفن 20 شهرداری نجف آباد در دامنه کوه های شمالی این شهر، یک بار دیگر موضوع سگ های ولگرد مورد توجه قرار گرفته است.