شرکت بین‌المللی توسعه دلتا صفا
امضای توافق نامه در مرکز رشد نجف آباد ۲۰ آذر ۱۳۹۹

امضای توافق نامه در مرکز رشد نجف آباد

ایمنا: توافقنامه همکاری هلدینگ صیدکو و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در خصوص اداره مرکز رشد شهرستان نجف‌آباد به امضا رسید.