شرکت تعاونی
چند افتتاح تعاونی در نجف آباد ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

چند افتتاح تعاونی در نجف آباد

با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و استان، چند طرح تعاونی در نجف آباد به طور رسمی بهره برداری شد.