شرکت های دانش بنیان
موافقت قطعی با مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد ۱۹ آذر ۱۳۹۹

موافقت قطعی با مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه آزاد نجف‌آباد

صدا و سیما:در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، دومین موافقت قطعی مراکز رشد علوم پزشکی دانشگاه نجف آباد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت گرفت.