شمال نجف آباد
صدور رای برای ۱۱۰ میلیارد زمین در نجف آباد+تصاویر ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

صدور رای برای ۱۱۰ میلیارد زمین در نجف آباد+تصاویر

برای تولد یک دردسر ۱۱۰ هزار متر مربعی، کیکی خاص پخته اند. ده ها بلوک سیمانی بزرگ، زمین های ورزشی آموزش و پرورش در شمال نجف آباد را دو نیم کرده. زمین های این پرونده حداقل یکصد و ده میلیارد تومان ارزش دارد.