شهرک آزادگان
توزیع ۵۰۰ بسته حمایت غذایی در شهرک آزادگان نجف آباد ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

توزیع ۵۰۰ بسته حمایت غذایی در شهرک آزادگان نجف آباد

امام جماعت مسجد امیر المومنین(ع) از توزیع 500 بسته حمایت غذایی در شهرک آزادگان نجف آباد با همکاری خیرین خبر داد.