برچسب: شهرک صنعتی کاوه
سوختن ۲کارگر در نجف آباد  سوختن ۲کارگر در نجف آباد
۱ خرداد ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
در شهرک کاوه روی داد

سوختن ۲کارگر در نجف آباد

انفجار کوره صنعتی دو کارگر 25 و ۳۱ ساله را راهی بیمارستان شهید محمد منتظری این شهر کرد.