شهرک مسکونی قدر
مشکل بوی فاضلاب در شمال نجف آباد ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

مشکل بوی فاضلاب در شمال نجف آباد

تعدادی از ساکنان حاشیه جنوبی کمربندی نجف آباد در محدوده شهرک مسکونی قدر، طی تماس و ملاقات حضوری با خبرنگار ما، از وجود مشکل بوی تعفن فاضلاب در این محدوده انتقاد کرده اند.