شهید مجید کبیرزاده
سخنرانی شهید مجید کبیرزاده در لشکر۲۵کربلا+فیلم ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

سخنرانی شهید مجید کبیرزاده در لشکر۲۵کربلا+فیلم

این فیلم، سخنرانی شهید مجید کبیرزاده از نیروهای با سابقۀ لشکر۸نجف‌اشرف را در جمع نیروهای لشکر۲۵ کربلا نشان می‌دهد.