شهید ناصر توبئیها
نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر ۱۳ دی ۱۳۹۹

نذر حاج قاسم برای جانباز نجف آبادی+تصاویر

خبرگزاری فارس: یک روز از ماه را نذر جانباز هفتاد درصد کرده بود و می رفت نجف آباد. سوریه بود که خبر شهادت جانباز را دادند. یک نفر را مامور کرد برود نجف آباد.