شوراهای حل اختلاف نجف آباد
شوراهای حل اختلاف نجف آباد و ۳۳درصد سازش ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

شوراهای حل اختلاف نجف آباد و ۳۳درصد سازش

ایمنا: رییس دادگستری شهرستان گفت: در حال حاضر به طور متوسط سی و سه درصد پرونده‌های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف کشور به صلح و سازش ختم می‌شوند که این میزان در نجف‌آباد طی مقاطع زمانی مختلف بالاتر یا مساوی با این میزان است.

مراجعه ۵۵هزار نفر به دادگستری نجف آباد ۰۹ تیر ۱۳۹۷

مراجعه ۵۵هزار نفر به دادگستری نجف آباد

رییس دادگستری شهرستان نجف آباد گفت: ماهیانه نزدیک به یک ششم جمعیت نجف آباد معادل پنجاه تا پنجاه و پنج هزار نفر به این مجموعه مراجعه می کنند به طوری که در یک سال گذشته شاهد ورود بیش از ۶۲هزار پرونده به دادگستری نجف آباد بوده ایم.